Urakointi
Kokemuksemme sähkö-, tele- ja tietoverkkourakoinnista on laaja. Olemme toimineet urakoitsijana monissa eri kohteissa, uudisrakennuksissa, saneerauksissa, kouluissa, päiväkodeissa, teollisuuden tuotantohalleissa, lääkintätiloissa, ATK-konesaleissa, omakotitaloissa jne. Pyrimme aina perehdyttämään jokaisen työntekijämme tarkoin kohteeseen, jotta toteutus olisi mahdollisimman lähellä asiakkaan toiveita ja mahdolliset muutokset pystyttäisiin toteuttamaan hallitusti ja parhaalla mahdollisella toteutusvaihtoehdolla.

Huolto- ja korjaustyöt
Ammattitaitoiset asentajat ja pitkäaikainen kokemus huolto- ja korjaustöistä takaavat, ettei pienikään vika pääse edes työajan ulkopuolella pysäyttämään tuotantoa yrityksessä, tai ruoan laittoa kotona. Halutessanne annamme teille suullisen tai kirjallisen kustannusarvion tehtävästä työstä.